END OF SEASON - Spar op til 50% | Shop her
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-3 hverdage
END OF SEASON - Spar op til 50% | Shop her
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-3 hverdage

Privatlivspolitik

Hos Axel prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt, og vi tager vores ansvar alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos os, besøger vores hjemmeside og/eller anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

Opdateret 20. marts 2024


1. Vi er den dataansvarlige

Axel er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har efterladt dig eller afgivet til os.

Vores juridiske oplysninger er følgende:
Axel Kaufmann ApS
Maren Smeds Gyde 9
8000 Aarhus C

CVR nr.: 19 09 81 92
Telefon: 87 46 81 00
Mail: [email protected]


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:


2.1 Brugere af Axels hjemmeside

Vi anvender cookies på Axel.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside.
Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik her

Derudover indsamler vi oplysninger om eksempelvis sidevisning, browseradfærd og source til statiske formål. Alle oplysninger anonymiseres og kan ikke føres tilbage til dig. Behandling til statiske formål er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at optimere vores butikker, varesortiment, tilbud og digitale platforme og services. Vores legitime interesser går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos hjemmesidebesøgende, at vi foretager en sådan statistisk behandling.


2.2 Kunder på Axel.dk

2.2.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Axel behandler efter omstændighederne dine identitets- og kontaktoplysninger, købshistorik og kortoplysninger i forbindelse med online-ordrer. Personoplysningerne kategoriseres som almindelige oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6.

2.2.2 Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Behandlingen sker til de formål at bekræfte ordrer, levere varer, opkræve betaling, yde kundeservice og eventuelt foretage kreditering. Vi bruger desuden oplysningerne om den enkelte onlinekundes digitale adfærd på vores hjemmeside for at opnå generel statistisk viden om onlinekunders brug af de digitale platforme.
Endeligt bruger vi oplysningerne om den enkelte onlinekundes køb til at opnå generel statistisk viden om onlinekundernes adfærd med det formål at udvikle og forbedre vores butikker, sortiment og tilbud.

2.2.3 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Behandlingen i forbindelse med en onlinehandel sker som udgangspunkt med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorimod behandling til statiske formål er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at optimere vores butikker, varesortiment, tilbud og digitale platforme og services. Vores legitime interesser går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos kunderne, at vi foretager en sådan statistisk behandling.

2.2.4 Hvornår slettes dine personoplysninger?

Personoplysninger om kunder i Axels onlinebutik slettes 3 år efter, at seneste bestilling er udført eller annulleret. Bogføringspligtige oplysninger slettes dog først 5 år efter regnskabsårets udløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. bogføringslovens § 10.


2.3 Medlemmer af Axels nyhedsbrevsservice, kundeklub og konto

2.3.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kundeklub eller deltager i en af vores konkurrencer, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger med henblik på at sende dig nyhedsbreve, invitationer, gemme kvitteringer for dine køb og andre oplysninger om vores services og virksomhed.
Vi behandler efter omstændighederne profiloplysninger om dig, herunder men ikke begrænset til dit navn, e-mailadresse, fødselsdato, tilhørsbutik og telefonnummer. Personoplysningerne kategoriseres som almindelige oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6.

2.3.2 Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Behandlingen sker til det hovedformål at opretholde og administrere et medlemsprogram. Som led i medlemsprogrammet behandler vi desuden personoplysninger til det formål at segmentere den enkelte kundes indkøbsprofil og -adfærd med henblik på at målrette tilbud og markedsføring. Slutteligt bruger vi oplysningerne til at vedligeholde og udvikle vores butikker, varesortiment, og digitale platforme og services.

2.3.3 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Retsgrundlaget for behandlingen for så vidt angår medlemskab, nyhedsbrev eller deltagelse i konkurrencer er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Behandlingen af personoplysninger til statiske formål er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse består i at optimere vores fysiske butikker, varesortiment, tilbud og digitale platforme og services. Vores legitime interesse går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos medlemmerne, at vi foretager en sådan statistisk behandling.

2.3.4 Hvornår slettes dine personoplysninger?

Oplysningerne bliver opbevaret, så længe du er aktivt medlem af vores kundeklub. Oplysningerne slettes automatisk efter 2 års inaktivitet (hvor du ikke har åbnet vores nyhedsbrev).
Du kan altid trække dit samtykke tilbage og få dine oplysninger slettet ved at kontakte os på [email protected] eller telefon 87 46 81 00.


2.4 Personer, der retter henvendelse til Axels kundeservice

2.4.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Axel behandler personoplysninger, som Axel modtager i telefoniske eller skriftlige henvendelser fra en kunde, et medlem eller en anden person, herunder men ikke begrænset til navn, e-mailadresse og telefonnummer.

2.4.2 Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Behandlingen af telefoniske og skriftlige henvendelser sker med det formål at håndtere og i muligt omfang løse de forhold, henvendelserne vedrører, som led i Axels almindelige kundeservice.

2.4.3 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Vores legitime interesser består i at håndtere, vedligeholde, følge op på og i videst muligt omfang løse de forhold, henvendelsen vedrører. Vores legitime interesser går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos de personer, der retter henvendelse, at vi foretager de nævnte behandlinger.

2.4.4 Hvornår slettes dine personoplysninger?

Vi opbevarer telefonnotater og skriftlige henvendelser, indtil alle mellemværender mellem os og dig er afsluttet. Udgangspunktet er, at oplysningerne slettes senest 2 år efter henvendelsen er håndteret.


2.5 TV-overvågning

2.5.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Axel behandler billedmateriale fra TV-overvågning af Axels faciliteter, herunder butikker, lagre og hovedkontor. Personoplysningerne kategoriseres som det altovervejende udgangspunkt som almindelige oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6.

2.5.2 Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Behandlingen sker med de formål at skabe sikkerhed og tryghed for Axels ansatte, leverandører og kunder, at forebygge og opklare kriminalitet, at beskytte Axels aktiver og værdier og tilvejebringe forsikringsmæssig dokumentation, herunder men ikke begrænset til dokumentation i forbindelse med ulykker og tilskadekomst og at forebygge og opklare uautoriseret indtrængen på Axels ejendom.

2.5.3 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Retsgrundlaget for behandlingen er som det altovervejende udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Axels legitime interesse i behandlingen består i at forfølge de formål, som er beskrevet ovenfor. Axels legitime interesse går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos de personer, der indfinder sig på Axels faciliteter.
Hvis billedmaterialet fra TV-overvågningen viser strafbare forhold (eller indeholder følsomme oplysninger), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 henholdsvis databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

2.5.4 Hvornår slettes dine personoplysninger?

TV-overvågning i Axel er underlagt en selvstændig intern politik. Heraf fremgår det bl.a., at alle optagelser automatisk slettes senest 30 dage efter, at de er optaget, medmindre optagelserne skal bruges som dokumentation i forbindelse med konkrete sager om eventuelle strafbare forhold.


3. Modtagere

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere og leverandører til eksempelvis drift, udvikling, hosting, IT-systemer mv., og vi videregiver derfor dine personoplysninger til disse. Vores samarbejdspartnere og leverandører er databehandlere for os, og de behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.
Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan for eksempel være til politiet eller SKAT.
Når det af hensyn til den konkrete ydelse er muligt, overlades personoplysninger i pseudonymiseret form. Det betyder, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt person uden brug af supplerende oplysninger, som kun Axel er bekendt med.
Ud over de nævnte tilfælde videregives dine personoplysninger ikke til en tredjepart uden din tilladelse, med undtagelse videregivelse hvis vi frasælger (dele af) virksomheden.


4. Tredjelande

Vi overfører i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS (tredjelande), herunder eksempelvis SalesForce, der udbyder marketingstjenester, som vi anvender. SalesForce databehandler for os og hører hjemme i USA. Databehandleraftalen er indgået på grundlag af tilstrækkelighedafgørelsen; "EU-U.S. Data Privacy Framework, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 13, stk. 1, litra f.

Beskyttelsesniveauet for behandlingen af personoplysninger lever op til samme krav, som enhver anden af vores databehandlere inden for EU.


5. Sikkerhed

Axel har høje standarder for sikkerhed; også når det gælder beskyttelses af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og derfor opfylder databeskyttelsesforordningens krav om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.


6. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. I vurderingen af, hvor længe vi har behov for at opbevare dine personoplysninger, lægger vi afgørende vægt på det/de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.
Særlige lovregler, eksempelvis bogførings- og hvidvaskloven, kan dog give os pligt og ret til at opbevare personoplysningerne i længere tid. Personoplysninger kan også opbevares i længere tid, hvis de er anonymiseret.


7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.


7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger.


7.2 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores ellers lovlige behandling af din personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.


7.3 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


7.4 Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


7.5 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle slettefrist indtræder. Hvis du anmoder om det (og du er berettiget til sletning), vil vi uden unødigt ophold slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig.
Du er eksempelvis ikke berettiget til sletning, hvis vi er forpligtet til at foretage behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig.


7.6 Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet indebærer, at du kan anmode os om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


7.7 Ønsker du at gøre din rettigheder gældende

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på [email protected] eller på telefon 87 46 81 00.
Vi beder om, at du i forbindelse med en henvendelse vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og besvare din anmodning. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.


8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på [email protected] eller på telefon 87 46 81 00.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Hvis du tilbagekalder sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


9. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du derfor til at læse indehaverens politik.


10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.


11. Klageadgang

Hvis du utilfreds med den måde hvorpå eller med de formål til hvilke, vi behandler dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på [email protected] eller på telefon 87 46 81 00.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail: [email protected]